ธุรกิจของเรา

บริษัท เมดิเวล จำกัด

บริษัท เมดิเวล จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ให้บริการศูนย์สุขภาพ พัฒนาคู่ค้า ทางธุรกิจ บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย สิทธิการค้าและตราสัญลักษณ์

บริษัท เฮอเบิลเทคโนโลยี จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพและความงามและอาหารเสริม

บริษัท ไทยกัญชง จำกัด

บริษัทไทยกัญชง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นบริษัทที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์เทคนิคการเพาะปลูกเพื่อบังคับช่อดอกกลางแจ้ง ให้ได้ผลผลิตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งมีการวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปี ทำให้มีผลผลิตในปริมาณมากและเพียงพอต่อการต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย

บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด

บริษัทคานาบิส คลับ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้บันทึกข้อตกลง MOA ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกัญชา กัญชง ใบกระท่อม และอื่นๆ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุง รักษาสุขภาพ ความงามและอาหารเสริม

บริษัท เฮลท์อัพกรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าทางเภสัชกรรม ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์

บริษัท ดีเอ็น เซ็นเตอร์ 2019 จำกัด

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

บริษัท เอ็กซ์เซิร์ฟ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการด้านการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

บริษัท เฮลธ์ เนทเวิร์ค จำกัด

ดำเนินธุรกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายใน และภายนอกประเทศ