กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรม โครงการการบูรและส่งเสริม ผู้ประกอบการ

ปลายปี พ.ศ.2563 เป็นช่วงโควิด-19 ระบาดที่ต่างประเทศ ในเวลานั้นยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่มีงานวิจัยรองรับ ทางบจก.มอร์ เมดดิคัล ได้หารือกับผู้บริหารกระทรวงสาธารสุขเพื่อเตรียมรับมือกับการระบาด ซึ่งนำไปสู่การทำบันทึกความเข้าใจระหว่างบจก.มอร์ เมดดิคัล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยนำวาระการระบาดโควิดเป็นเรื่องเร่งด่วน และการศึกษาวิจัยตามองค์ความรู้พัฒนาเป็นยาฟ้าทะลายโจรสกัดแบบความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อ “การบูร” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ในรายที่มีอาการรุนแรงน้อย เป็นการลดความตื่นตระหนก และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก และแพทยสมาคมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ผลักดันยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัดตราการบูร เลขทะเบียนตำรับยาที่ G 342/63 จนได้รับการจดทะเบียนประเภทยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพได้ง่าย ส่งผลให้แบรนด์อื่นๆที่มีมาตรฐานเดียวกันได้รับการจดทะเบียนประเภทยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตามมาอีกมากมาย ซึ่งสามารถหาซื้อได้อย่างสะดวกที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา, Foodland CJ Supermarket, Health up และร้านขายยาทั่วไป

งานวิจัยฟ้ากับผู้ป่วย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 5 ระลอก ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา

แบรนด์การบูรได้ให้คำแนะนำการรับประทานและการรักษาโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 10,000 ราย เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคที่รุนแรง ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจในผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และข้อมูลตรงกับโรงพยาบาลสนามบุษราคัมว่าผู้ที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ภายใน 3 วันแรก ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว และยืนยันสรรพคุณ แก้อักเสบ ลดไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส ซึ่งทำให้โอกาสการใช้ยาสมุนไพรแทนยาเคมีในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อน้ำมัน
จำนวน 120,000 เมล็ด

ใน “โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชงและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี” ของกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์