ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคําแหง
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0107546000440 (สำนักงานใหญ่)


02-5145000
02-5145151
02-1148251
02-1148252
นักลงทุนสัมพันธ์ กด 1
ฝ่ายบัญชี กด 2
ฝ่ายการเงิน กด 3
ฝ่ายบุคคล กด 9
ฝ่ายกฏหมาย กด 0
ประชาสัมพันธ์ กด 0

วันทำการ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ฟอร์มการติดต่อ